سکوت

سکوت

سکوت

.....

که خاموشی به هزار زبان در سخن است....

/ 4 نظر / 10 بازدید
saloomeh

....

بی بی

سلام اميدوارم سکوتی سبز باشه

نيما(آذرخش سرخ)

سلامی گريزان از تکرار گريزان از تعارف تزوير. روزها بود که راه خانه ات از دو فانوس کور سويم می گريخت. آمده ام به سکوت و سکوت سکوت.